dilluns, 6 de juny de 2011

Piratatak


Aventurer o Prudent,! cada jugador/a té la seva pròpia estratègia per a construir el seu vaixell abans que els pirates ataquin!

L'objectiu del joc és ser el primer en construir un vaixell del teu color, amb l'ajuda ... o no dels pirates.
Un joc de cartes molt divertit ple de canonades, monedes d'or i pirates armats fins les dents

Joc de cartes per a jugadors /es a partir dels 5 anys
2 a 4 jugadors/es 


Objectiu del joc: Ser el primer en construir un vaixell d'un sol color.

Preparació del joc: Posar les cartes cap per avall en el centre de la taula. No es reparteix cap carta.


Desenvolupament d'una partida:En el sentit de les agulles del rellotge. Cada jugador/a, per torns, roba una carta de la pila i la mostra a les altres persones. Durant tota la partida, els/les jugadors/es estan obligats/fes a robar almenys una vegada, després decidiran si continuen robant o passen el torn ...

4 possibilitats:
-Es roba una carta "vaixell": Si no ha començat a construir un vaixell, col.locarà la carta davant d'ell/a i el vaixell que ha de construir serà del color de la carta robada (excepte quan ja hi hagi una persona construint un vaixell d'aquest color).

Quan torni a ser el seu torn, totes les cartes "vaixell" de aquest color li permetran construir el seu vaixell, les cartes "vaixell" d'un color diferent, les col.locarà a la dreta.Si es robat una carta "Vaixell", pots seguir robant.

-Es roba una carta "canonada": la posarà a la seva dreta i pot seguir robant.

- Roba una carta "moneda d'or":La posarà a la seva dreta i pot seguir robant.Amb 3 cartes "moneda d'or" es pot comprar a un altre una carta "vaixell" per completar el seu propi vaixell.Atenció:Si es vol comprar una carta "vaixell" (només una per torn), no podrà robar cap carta a aquest torn. El/la jugador/a contrari no pot negar-se a vendre una carta "vaixell".

- Roba una carta "pirata": Mala sort! haurà de deixar al costat de la pila 3 cartes del seu joc (monedes d'or o parts de vaixell) + la carta "pirata".(Si li queden menys de 3 cartes, deixarà totes les que tingui).Si el/la jugador/a té una carta "canonada": posarà al costat de la pila la carta "pirata" + la carta"Canonada". I el torn passa al/la següent jugador/a.

Munt de robar:Quan s'acaben les cartes del munt, s'agafarà totes les cartes, es barrejaran i es deixaran en un munt al centre per anar robant.

Qui guanya?El/la primer/a que aconsegueixi formar un vaixell complet (6 cartes del mateix color)