dimecres, 8 de juny del 2011

Casalet d'Estiu a El Gronxador d'Artijoc, Juny i Juliol del 2011

La primera tasca de l'educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi
Maria MontessoriL’estiu, quan no hi ha classes, és una bona època per fer tallers d’estiu, gaudint de fer activitats que ens despertin la imaginació i la creativitat.

És un temps per aprofitar i seguir creixent.
L’escola és tancada però no els nostres ulls, ni les nostres orelles. 
Els tallers d’estiu és un espai idoni per tal que l’educació que al llarg del curs es va seguint amb unes estructures més formals, ara la continuem, però des d’una planificació més oberta i festiva.
Farem activitats amb mil i una possibilitats on poder jugar, experimentar, gaudir, compartir…


Objectius pedagògics del casalet d’estiu
Artijoc té una important experiència en posar l’accent en el joc, l’art i l’educació per la pau aspectes enriquidors per construir una personalitat sòlida, en harmonia amb un mateix i amb capacitat de relacionar-se amb els demés.
En aquest cas volem proposar un endinsament en el món del joc cooperatiu, valorant aspectes com les altres formes de joc i l’apropament a l’abordatge positiu del conflicte i l’educació per la pau, com a objectius generals de les nostres activitats d’estiu.
D’aquesta manera, els objectius pedagògics que plantegem per a una activitat en forma de Tallers d’estiu són els següents:
ï  Garantir una oferta de qualitat pel lleure dels infants
ï  Promoure el lleure educatiu com a fórmula per a la socialització i l’aprenentatge per la vida cívica i la participació ciutadana
ï  Fomentar el respecte.
ï  Passar-s’ho bé.
ï  Compartir amb la família tot allò que hem après.
ï  Aprendre de la diversitat cultural i personal.
ï  Descobrir el joc com a forma d’expressar-se i divertir-se.
ï  Fomentar el respecte i l’escolta activa cap als demés.
ï  Descobrir, a través del joc, com es poden promoure unes relacions cooperatives que ens ajudin a gestionar els conflictes de manera conjunta.
ï  Conèixer jocs dinàmics i de taula que potencia aquests valors

Metodologia de desenvolupament

Cada dia es desenvoluparan entre una i dues activitats diferents, que estaran distribuïdes de forma que sempre es faci un tipus d’activitat variada (joc, taller, dinàmica, etc.) i així quedi un programa d’activitats equilibrat en temps, forma i càrrega pedagògica.

Recursos humans (qui i com)
Monitors/es i educadors/es especialitzats, amb la coordinació i preparació d’Artijoc, s’encarregaran d’animar el casalet i es responsabilitzaran de la realització de les activitats dia a dia així com també del bon funcionament de l’activitat en tots els seus aspectes. 
El nombre de monitors/es s’adequarà a la normativa vigent, 1 monitor/a cada 10 infants. 

Els i les monitors/es son professionals, amb experiència i amb un gran compromís i responsabilitat cap a l’activitat, els i les participants i Artijoc.

Espai (on i quan)

Les activitats que es realitzaran als “Tallers d’estiu” s’ubicaran l’espai de El Gronxador d’Artijoc i espais naturals del voltant (sempre que s'hi pugui arribar a peu)

Dates: De dilluns a divendres Del 27 de juny al 29 de juliol (26 i 27 de juliol festiu)
Horari: de 9h a 13h

Recursos materials

D’es d’Artijoc proporcionarem tot el material necessari per a les activitats 
En la mesura que sigui possible, tots els materials que s’utilitzen per les activitats són el mínim perjudicials per al medi ambient, ja sigui de reciclatge o que es puguin reciclar.
Per a alguns tallers caldrà que siguin els mateixos participants qui portin alguns materials, amb l’objectiu de crear un interès previ cap a aquesta activitat i també perquè així és una bona manera de utilitzar materials de desús en la realització de tallers, tot fent veure als infants quins usos poden tenir aquest tipus de materials i ensenyar valors com el respecte al medi ambient i l’austeritat.

Metodologia per la seguretat

L’entrada i sortida: Durant l’hora d’entrada i sortida dels infants, els/les monitors/es se’n responsabilitzaran i vigilaran que tots els infants marxin amb qui han de marxar. En cas que un infant determinat hagi de marxar abans o amb alguna persona diferent a l’habitual caldrà comunicar-ho.
Assegurança de responsabilitat civil: La nostra entitat compta amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreix els possibles incidents que puguin succeir.

Metodologia per la higiene

La neteja personal: Els i les monitores es faran càrrec que els nens i nenes tinguin cura de la seva pròpia higiene durant l’activitat, ja sigui mentre es realitza un taller com quan es juga al pati com quan es va al lavabo. S’ajudarà als infants a valorar aquests aspectes de la seva pròpia cura.
Altres aspectes referents a la higiene i la seguretat: En cas que un nen/a es faci mal, caldrà aplicar-li les cures mínimes necessàries, si es que es tracta d’alguna cosa molt lleu. Si el/la monitor/a valora que per guarir el mal fa falta la intervenció d’una persona més especialitzada recorrerà als mitjans habituals per poder atendre a aquesta persona amb total garantia (ambulatori /ATS/ Creu Roja, etc.).

Les activitats

Jocs: El joc és un element que gairebé es troba en totes les cultures del planeta. El joc ens uneix i ens relaciona, permet l’expressió personal, el desenvolupament físic, de la imaginació i la creativitat. Aprofitem totes les riqueses del joc i dels jocs d’arreu del món. Hi ha gran varietat de jocs, dinàmics, de taula, cooperatius, d’expressió artística, etc.
Tallers: Els tallers són una molt bona eina per a ajudar en el creixement tant intel·lectual com motriu dels infants. Ens ajuden a conèixer tècniques de creació i també ens poden endinsar en un món de valors personals molt ric.

Preus i inscripcions

1 setmana 65€
1 dia 15€
Les inscripcions es poden fer fins a 2 dies abans de l’activitat per telèfon, correu-e o a Artijoc