dilluns, 2 de maig del 2011

Joc de taula: Animal sobre animal


3 jocs d'apilar per a 1 a 4 nens/es a partir dels 2 anys amb variant cooperativa

Aquest material de joc, dissenyat especialment per a les manetes dels nens i nenesestimula les habilitats de la motricitat fina i la coordinació -ull. 
En joc lliure, els infants s'exerciten en el joc de rol amb els animals de la granja o s'apilen els animals formant una o diverses torres i d'aquesta manera entrenen la seva motricitat fina. En els dos jocs de daus, l'infant s'inicia en
un primer joc seguint unes regles de joc. 

L'altre joc cooperatiu fomenta al mateix temps l'esperit d'equip i l'experimentació
conjunta.

¡Jugueu també amb ells! Parleu sobre els animals, els seus trets característics i els seus hàbitats i d'aquesta manera estimulareu el seu llenguatge, la seva
sentit de l'oïda, la seva creativitat i les seves ganes de jugar.

Que us divertiu molt jugant!


El joc
Un darrere l'altre, els/les jugadors/es van apilant un animal sobre un altre amb cura. Depenent de la variant del joc, construiran una o dues torres d'animals el més altes possible.
Si al apilar no cau cap animal, aquest jugador rebrà un sol de premi.
Qui hi haurà reunit al final de la partida el major nombre de sols?

Joc 1: Ovella sobre gallina
Un primer joc d'apilar.

Preparatius
Poseu el tauler de trèvols al centre de la taula. Repartiu els nou animals al voltant del prat. Barreja les cartes dels sols i escampeu-les amb la cara del sol cap per amunt.

Per a aquest joc no necessiteu el prat de flors, ni els arbustos ni el dau.
Torneu aquestes peces sobrants a la caixa

Com es juga?
Per torns en el sentit de les agulles del rellotge. Comença qui millor sàpiga belar com una ovella. Si no us podeu posar d'acord, començarà el jugador més petit donant-li la volta a un sol.
Fixa't quin animal està dibuixat en ell. 
Agafa l'animal dibuixat i posa'l al pratSi al prat ja hi ha un altre animal, apila el teu animal sobre.
Però, atenció!:
¿Se't han caigut un o diversos animals a l'apilar el teu?
 ?
Llavors, mala sort! Torna a distribuir els animals caiguts al voltant del prat. Els animals que no hagin caigut romandran al prat apilats. 
Per aquesta vegada et quedes sense sol, i es retira aquesta carta del joc. No?
¡Fantàstic! Queda't aquest sol com a premi.
A continuació és el torn del següent jugador que donarà la volta a un sol.

Final del joc
La partida acaba quan s'hagin donat la volta a tots els sols.
Cada jugador apila els sols que ha aconseguit. Guanya el jugador
amb la pila més alta. En cas d'empat seran guanyadors tots els jugadors empatats.

Joc 2: Vaca sobre ovella
Un divertit joc d'apilar animals per apiladors amb experiència.

Preparatius
Poseu els praderies de trèvols i de flors al centre de la taula com
figura en la il.lustració. Els dos arbusts van col locats entre ambdues praderies.
Distribuïu els nou animals al voltant dels dos prats. Tingueu el dau preparat.
Com es juga?
Aneu a jugar per torns en el sentit de les agulles del rellotge. Comença qui sàpiga mugir el més alt possible com una vaca. Si no us podeu posar d'acordcomençarà el jugador més petit tirant el dau.
Què t'ha sortit en el dau?
 El trèvol?
Agafa un animal qualsevol i posa-ho al prat de trèvols. Si ja hi ha un altre animal, apílal a sobre.
 La flor?
Agafa un animal qualsevol i posa-ho al prat de flors. Si ja hi ha aquí un altre animal, apíla sobre.
 ¿El sol?
¡Fantàstic! Tria ara a quin prat poses el teu animal
Però, atenció!:
¿Se't han caigut un o diversos animals al apilar el teu?
 ?
Llàstima! Distribueix els animals caiguts de nou al voltant dels dos prats. Els animals que no hagin caigut romandran en els seus respectius prats. Aquesta vegada et quedes sense sol de premi.
 No?
  Bravo! Agafa un sol de premi.

A continuació és el torn del següent jugador que tirarà el dau.

Final del joc
La partida acaba quan s'hagin repartit tots els sols.
Cada jugador apila els sols que ha aconseguit. Guanya el jugador amb la pila més alta. En cas d'empat seran guanyadors tots els jugadors empatats

Joc 3: Una carrera contra la llebre! (variant cooperativa)
Una carrera cooperativa contra la llebre.

Preparatius
Poseu els dos prats i els arbustos al centre de la taula com s'indica al dibuix.

S'exten els sols formant un arc des un arbust a l'altre. Poseu la llebre sobre d'un arbust. Els vuit animals restants van a l'interior de l'arc format pels sols.
Tingueu el dau preparat.
¿Com es juga?Per torns en el sentit de les agulles del rellotge. Comença qui més temps aguanti fent el Quiquiriqui d'un gall. Si no us podeu posar d'acord, començarà el jugador més petit tirantel dau.
Què t'ha sortit en el dau?
 El trèvol?
Agafa un animal qualsevol i posa'l al prat de trèvols. Si ja hi ha un altre animal, l'apiles a sobre.
 La flor?
Agafa un animal qualsevol i posa'l al prat de flors. Si ja hi ha un altre animal, l'apiles a sobre.
 ¿El sol?
Quina mala sort! La llebre surt corrent des del seu cau i s'acosta a la prat de les flors.
Agafa la llebre i posa sobre el següent sol.
Si a l'apilar cauen un o diversos animals, els repartiu de nou al voltant dels dos prats. A continuació és el torn del següent jugador que tirarà el dau.
Final del joc
Si aconseguiu apilar tots els animals abans que la llebre arribi al segon arbust, haureu guanyat tots junts la carrera. Però si la llebre salta des de l'últim sol fins l'arbust, haureu perdut tots junts contra la llebre. 
Ràpid, proveu una altra vegada a veure si ara guanyeu!
Consell:
El joc és una mica més fàcil si jugueu amb menys animals.