dimarts, 10 de maig del 2011

Article d'Artijoc a la revista Guix

La Revista Guix, Elements d'acció Educativa ja ha tret el número 374 i en ell, a la secció idees, hi ha un article d'Artijoc: Jocs cooperatius i abordatge positiu del conflicte.
Jocs cooperatius i abordatge positiu del conflicte 
El concepte de provenció (Burton,1990), més ample i més proactiu que el de prevenció, es descriu com un procés per afavorir relacions cooperatives, proveint a les persones d’habilitats i estratègies per conviure pacíficament, evitar malentesos, i impulsar un procés que generi les bases per enfrontar-se positivament a qualsevol disputa o divergència en el mateix moment en què es produeix.

A les escoles i els instituts, ens trobem amb grups en què cal donar resposta a dues necessitats personals bàsiques: sentir que el grup m’acull, i que m’accepta tal i com sóc. És aquí on la provenció pot ser útil, utilitzant dinàmiques de creació col·lectives en el que es treball el coneixement mutu i la confiança, amb la qual cosa es  crea un codi comú de comunicació no-violenta i cooperació.
Quan juguem i comencem a passar-nos-ho bé junts, el grup es va cohesionant i els participants descobreixen el seu lloc dins del col·lectiu. En aquest clima, podem treballar aspectes de la provenció com ara les habilitats de comunicació o l’empatia. En els jocs cooperatius
 És important fer atenció al procés que es segueix i disposar, en acabar, d’un temps on tothom pugui expressar com s’ha sentit i què ha calgut per aconseguir l’objectiu (organització, imaginació, equilibri de l’equip, etc.)

Els joc cooperatius permeten descobrir i exercitar destreses que són valuoses per a tota altra activitat; per tant, no són un objectiu en ells mateixos, perquè podem gaudir dels jocs competitius, jugant-hi en cooperació.
Però sí que tenen uns trets característics que subratllen el valor del grup: si la cooperació estimula la nostra imaginació, la imaginació col·lectiva és més gran i més potent que la d’un sol individu. En el joc competitiu, les idees i la força de les altres persones sovint representen una amenaça; en el joc cooperatiu, les idees i la força dels altres són un regal.