dimecres, 14 de març del 2012

AgricolaEuropa Central, any 1670 d.C. La plaga que ha assolat aquestes terres des de 1348 ja ha remès i els pobles de la regió tornen a prosperar. És el moment de llaurar, sembrar i recol·lectar els camps de cultiu, ampliar i reformar les llars i menjar carn per oblidar els temps de fam passats.

A "Agricola" tot el que tenen els jugadors al començar la partida és una cabanya amb dues habitacions en la qual viuen els dos membres de la família.
Els diferents espais en els taulers oferiran als jugadors diverses possibilitats per millorar la seva vivenda, cultivar els seus camps, criar més bestiar , en definitiva, arribar a viure millor.

A cada ronda hi haurà una nova acció disponible. En cadascuna de les rondes els jugadors podran realitzar una acció per cada membre de la família que tinguin. Amb aquestes accions aconseguiran recursos com la fusta o l'argila, ampliaran la família per a disposar de més membres i hauran de preocupar-se per una bona alimentació. Hauràs de planificar quin és el millor moment per ampliar la família, si ho fas massa aviat potser no puguis alimentar-los a tots. No obstant això, augmentar la família és important perquè et permetrà realitzar més accions.

Al final, guanyarà qui tingui la millor granja. Es donaran punts de victòria en funció del nombre de camps, pastures i estables vallats que es tinguin així com pels cereals, hortalisses, ovelles, senglars i vaques acumulades. Però, es restaran punts per cada parcel·la que no s'hagi arribat a utilitzar.

De 1 a 5 jugadors
A partir de 12 anys