dimecres, 31 d’agost del 2011

Artijoc i Xarxameg


Ja hem firmat l'acord de col·laboració entre Artijoc i XarxamegA partir d'ara, totes les persones que formin part de Xarxameg tindràn un 10% de desconte a Artijoc
La Fundació Josep Sans ha posat en marxa aquest portal. és un espai de trobada, on compartir idees i propostes, on estar al cas d’allò que passa a l’escoltisme i el guiatge, on poder donar suport a projectes… 
El web de xarxameg està pensat perquè reflecteixi tot allò que passa i pot arribar a passar al voltant de MEG i de xarxameg. Està pensat com una xarxa social, i funciona, d’una manera similar a les altres. Així doncs, el web permet crear grups, proposar idees que amb el temps poden esdevenir projectes, expressar l'opinió en els debats, cercar persones amb les quals hem compartit formacions o assembles... .