dimecres, 20 d’octubre del 2010

Una tarda de patis oberts

Artijoc coordina el projecte Patis oberts del pla de barris de Rocafonda, a Mataró.
De dilluns a divendres de 17h:30 a 19h dues educadores dinamitzen i fan d'enllaç entre els pares i les mares que s'acosten al pati del l'escola Bressol de Rocafonda, que resta obert a tothom que hi vulgui passar una tarda de joc compartitVol  potenciar  totes aquelles  iniciatives que  donin  una  resposta  integrada i comunitària a les necessitats educatives dels  més  joves, per tal d ’incrementar l ’èxit escolar i reduir desigualtats entre col ·lectius. 
És un instrument  per  donar  suport  institucional  i  aportar els  mitjans  necessaris  a  aquelles  experiències encaminades a assegurar la continuïtat i la coherència educativa  en  els  diferents  àmbits  de la  vida  dels  infants, impulsant l’equitat educativa, l’ús de la llengua catalana i  l’educació intercultural com a elements facilitadors de la cohesió social.
És una actuació educativa adreçada especialment, a infants de 0 a 6 anys i que es fa extensiva a tota la comunitat educativa, amb una especial sensibilitat als sectors socials més fràgils i més vulnerables.
Pretén  educar  per  a  la  ciutadania  a  partir  de l’educació intercultural, basada  en  la  igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència, i a partir de la consolidació del català com a llengua d ’ús social.