dimecres, 22 de setembre del 2010

Tallers de jocs cooperatius a les escoles de Mataró. Jugar i construir la Pau
Aquest setembre seguim amb les sessions de jocs cooperatius a les escoles de Mataró. El dia 22 vam estar jugant amb els nens i nenes de 1er del CEIP Montserrat sol, el 24 al CEIP Antonio Machado i el 27 al Maria Mercè Marçal.

Amb aquestes sessions treballem amb el Joc cooperatiu com a eina pedagògica per introduir-se en l’abordatge positiu del conflictes i l’educació per la Pau.

Perquè relacionem els jocs cooperatius amb l'educació per la Pau?
Perquè entenem l'educació per la Pau des de la Provenció.


El conflicte és inherent a l'ésser humà i, malgrat que sempre es veu com una cosa negativa, el conflicte és una oportunitat de canvi.
Els conflictes són un procés, i comencen a les necessitats.
Una necessitat insatisfeta ja és un conflicte, i quan estem treballant a les escoles i instituts, ens trobem davant de molts alumnes en unes edats difícils de gestionar i on les necessitats de cada u sovint queden insatisfetes; i aquí hi ha la font de molts conflictes.
La provenció esta encarada a aconseguir abordar els conflictes amb la màxima autonomia possible i buscant solucions que satisfacin les parts per igual.

Per aconseguir un bon clima de convivència cal treballar perquè totes les persones se sentin acollides i integrades. Això vol dir donar resposta a dues necessitats bàsiques per a qualsevol persona:

La sensació de pertinença al grup, des del respecte a la pròpia identitat. Dit d’una altra manera, sentir que el grup m’acull, i que m’accepta tal i com sóc.

Això no es dóna espontàniament en tots els nois i noies, i per aquest motiu, cal conduir-ho. El refús, o la manca d’integració, és una de les primeres fonts de conflicte.Per això proposem la Provenció, que vol dir proveïr a les persones i als grups d’aquelles habilitats i estratègies necessàries per conviure pacíficament, evitar malentesos que podrien acabar en conflictes i afrontar els conflictes positivament quan aquests arribin.

La provenció es diferencia de la prevenció de conflictes en què el seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre com afrontar-lo.És aquí on els jocs cooperatius es converteixen amb una eina eficaç per introduir la Provenció als nostres centres,

Amb el joc, juntament amb un procés educatiu organitzat, creem unes condicions que afavoreixen un clima acollidor i respectuós, treballant habilitats de comunicació, empatia i cooperació, tot plegat tan necessari per fer sostenible un bon clima en un grup que ha de conviure moltes hores.