dimecres, 8 de setembre de 2010

DECÀLEG DE VALORS DEL JOC Jugar i construir la Pau

El joc és una eina de transformació social.
Els jocs cooperatius s’encabeixen dins d’aquests paràmetres de valors, per jugar i construir la pau:- Creixement: El joc construeix una felicitat de sòlids ciments que comporta intensitat, curiositat, evasió positiva del dia a dia i, en definitiva, llibertat i plaer.  

- Diversitat: El joc, igual que les persones, és únic i irrepetible, perquè mai es desenvolupa de la mateixa manera. Cada partida serà diferent.

- Integració: El joc afavoreix la integració dels participants des del coneixement, l’escolta, l’entesa i l’acceptació de les normes i dinàmica del joc

Creativitat: El joc possibilita l’aportació constant de noves solucions, idees i diferents maneres de jugar.

- Transformador de conflictes: En el joc es prenen decisions, s’aborden situacions problemàtiques i s’elaboren estratègies d’acció davant d’aquestes.

Participació: El joc és un instrument de comunicació, escolta, socialització i interacció social.

- Cooperació: En el joc cooperatiu es busca una fita comuna que només és possible arribar-hi mitjançant l’activitat conjunta de tots els participants.

- Interculturalitat: El joc ajuda a descobrir, conèixer i respectar diverses maneres de ser, viure, pensar i actuar.